TIN TỨC VỀ KỶ LỤC CỦA 4 HỌC SINH VÀO CHUNG KẾT ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA - KY LUC CUA 4 HOC SINH VAO CHUNG KET DUONG LEN DINH OLYMPIA

kỷ lục của 4 học sinh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia