TIN TỨC VỀ HƠN 200 NHÂN VIÊN, BÁC SĨ BỆNH VIỆN BẠCH MAI NGHỈ VIỆC - HON 200 NHAN VIEN, BAC SI BENH VIEN BACH MAI NGHI VIEC

Hơn 200 nhân viên, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai nghỉ việc

chuyên mục