Lúc tuyệt vọng hay đen tối nhất, hãy đọc một mẩu truyện dưới đây để được vỗ về tâm hồn (P1)

Lương Hồng Phúc; Ảnh: Bi, Theo Trí Thức Trẻ 00:05 08/04/2016

Đây là những mẩu truyện nhỏ nhỏ xinh xinh dùng để vuốt ve tâm hồn bạn trong những ngày tưởng như sóng dữ mây đen.

Cuộc đời vốn nhiều điều mệt mỏi, chăm chăm đánh gục con người ta bất cứ lúc nào bằng những điều tiêu cực nhất. Những lúc như thế này, người ta chỉ cần được đọc, được thấy, được cảm nhận một số điều tích cực, chữa lành tâm hồn và tiếp tục chiến đấu.

Những mẩu truyện ngắn nhỏ nhỏ xinh xinh sinh ra là để phục vụ nhu cầu ấy. Nôm na có thể coi đây là bát súp gà nóng hổi, thơm ngon dành cho một ngày tâm hồn bạn giăng phủ sự u uất chán chường.

Đọc qua những câu chuyện sau, chúng sẽ giúp bạn hàn gắn lại nỗi xót xa, giúp bạn tái tạo niềm tin vào cuộc đời và cả những điều tốt đẹp xung quanh.

Lúc tuyệt vọng hay đen tối nhất, hãy đọc một mẩu truyện dưới đây để được vỗ về tâm hồn (P1) - Ảnh 1.

Lúc tuyệt vọng hay đen tối nhất, hãy đọc một mẩu truyện dưới đây để được vỗ về tâm hồn (P1) - Ảnh 2.

Lúc tuyệt vọng hay đen tối nhất, hãy đọc một mẩu truyện dưới đây để được vỗ về tâm hồn (P1) - Ảnh 3.

Lúc tuyệt vọng hay đen tối nhất, hãy đọc một mẩu truyện dưới đây để được vỗ về tâm hồn (P1) - Ảnh 4.

Lúc tuyệt vọng hay đen tối nhất, hãy đọc một mẩu truyện dưới đây để được vỗ về tâm hồn (P1) - Ảnh 5.

Lúc tuyệt vọng hay đen tối nhất, hãy đọc một mẩu truyện dưới đây để được vỗ về tâm hồn (P1) - Ảnh 6.

Lúc tuyệt vọng hay đen tối nhất, hãy đọc một mẩu truyện dưới đây để được vỗ về tâm hồn (P1) - Ảnh 7.

Lúc tuyệt vọng hay đen tối nhất, hãy đọc một mẩu truyện dưới đây để được vỗ về tâm hồn (P1) - Ảnh 8.

Lúc tuyệt vọng hay đen tối nhất, hãy đọc một mẩu truyện dưới đây để được vỗ về tâm hồn (P1) - Ảnh 9.

Lúc tuyệt vọng hay đen tối nhất, hãy đọc một mẩu truyện dưới đây để được vỗ về tâm hồn (P1) - Ảnh 10.