TIN TỨC VỀ ĐỖ NHẬT NAM GỬI THƯ CHO BỐ NGÀY 20/11 - DO NHAT NAM GUI THU CHO BO NGAY 20/11

Đỗ Nhật Nam gửi thư cho bố ngày 20/11