TIN TỨC VỀ DIỄN VIÊN, CA SĨ LYNH LY QUA ĐỜI - DIEN VIEN, CA SI LYNH LY QUA DOI

Diễn viên, ca sĩ Lynh Ly qua đời