Đề xuất quy định về lao động giúp việc gia đình 1 tháng nghỉ ít nhất 4 ngày

Hồng Hà, Theo Tổ quốc 15:31 29/05/2020

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định về lao động là người giúp việc gia đình theo Khoản 2 Điều 161 của Bộ luật Lao động trong đó quy định về ngày, giờ nghỉ của lao động giúp việc.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, thực hiện Bộ luật Lao động năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 7/4/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình, trong đó đã đưa các nội dung của Bộ luật Lao động áp dụng đối với người lao động nói chung vào Nghị định, đồng thời quy định chi tiết, gắn với các yếu tố đặc thù của lao động giúp việc gia đình.

Qua quá trình triển khai thực hiện cho thấy, các quy định trong Nghị định đã tạo điều kiện thuận lợi cho các bên trong quan hệ lao động tìm hiểu và áp dụng các quy định về lao động giúp việc gia đình; một số các quy định đặc thù về giao kết hợp đồng lao động, xác định tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý lao động đã giúp bảo vệ tốt hơn quyền lợi cho người giúp việc gia đình trong quan hệ lao động, góp phần tích cực đưa nghề giúp việc gia đình phát triển tốt hơn trong cơ chế thị trường.

Đề xuất quy định về lao động giúp việc gia đình 1 tháng nghỉ ít nhất 4 ngày - Ảnh 1.

Lao động giúp việc được nghỉ bình quân 1 tháng ít nhất 4 ngày; nghỉ ít nhất 6 giờ liên tục trong 24 giờ liên tục (ảnh minh họa)

Tuy nhiên, hiện nay nội dung Bộ luật Lao động năm 2019 đã có nhiều quy định về người lao động và người sử dụng lao động, trong đó có người lao động và người sử dụng lao động giúp việc gia đình khác với quy định của Bộ luật Lao động năm 2012. Một số quy định đặc thù đối với lao động giúp việc gia đình tại Nghị định số 27/2014/NĐ-CP cũng chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn như: Chưa có mẫu hợp đồng lao động để hai bên áp dụng được thuận lợi, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi chưa quy định linh hoạt với tính chất đặc thù của lao động giúp việc gia đình, chưa quy định rõ ràng trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc quản lý lao động giúp việc gia đình...

Vì vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã dự thảo Nghị định quy định về lao động là người giúp việc gia đình theo Khoản 2 Điều 161 của Bộ luật Lao động năm 2019 để phù hợp với đặc thù của lao động giúp việc gia đình, gắn với yêu cầu thực tiễn.

Theo dự thảo, người lao động và người sử dụng lao động giao kết và thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Chương III của Bộ luật Lao động. Trong đó, hình thức hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản theo quy định tại Khoản 1 Điều 162 của Bộ luật Lao động.

Dự thảo nêu rõ, trước khi ký kết hợp đồng lao động thì người lao động và người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 16 của Bộ luật Lao động, trong đó người sử dụng lao động phải cung cấp rõ các thông tin về số lượng thành viên trong hộ gia đình, điều kiện ăn, ở của người lao động tại gia đình người sử dụng lao động.

Nội dung cụ thể của hợp đồng lao động do hai bên thỏa thuận căn cứ theo mẫu và quy định tại Khoản 1 Điều 21 của Bộ luật Lao động.

Dự thảo cũng nêu rõ, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động giúp việc gia đình thực hiện theo quy định tại Chương VII Bộ luật Lao động, trong đó người sử dụng lao động phải bảo đảm cho người lao động được nghỉ hằng tuần quy định tại Khoản 1 Điều 111 Bộ luật Lao động tính bình quân 1 tháng ít nhất 4 ngày; nghỉ ít nhất 6 giờ liên tục trong 24 giờ liên tục.

Bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày

Tin nổi bật kenh 14

  • Đọc thêm