Có bắt buộc phải mang CMND, CCCD và CCCD gắn chip mỗi khi đi ra đường hay không?

MINH TIẾN, Theo Trí Thức Trẻ 15:20 22/02/2023

CCCD gắn chip là giấy tờ mà công dân cần phải mang theo khi đi lại, giao dịch; đồng thời có nghĩa vụ xuất trình khi người có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra, kiểm soát để chứng nhận.

Phải mang theo CMND, CCCD và CCCD gắn chip khi đi lại, giao dịch

Theo quy định tại Điểm 3 Mục I Thông tư 04/1999/TT-BCA: Công dân được sử dụng CMND, CCCCD và CCCD gắn chip của mình làm giấy tờ tùy thân trong việc đi lại và thực hiện các giao dịch. Mọi công dân phải có trách nhiệm mang theo và xuất trình khi người có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra, kiểm soát.

Có bắt buộc phải mang CMND, CCCD và CCCD gắn chip mỗi khi đi ra đường hay không? - Ảnh 1.

Do đó, công dân được sử dụng CMND, CCCD và CCCD gắn chip của mình làm chứng nhận nhân thân và phải mang theo khi đi lại, giao dịch. Đồng thời có nghĩa vụ xuất trình khi người có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra, kiểm soát.

Theo điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, trường hợp không xuất trình được CMND/CCCD khi có yêu cầu kiểm tra sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 - 500.000 đồng.

Một số trường hợp không mang theo CMND, CCCD và CCCD gắn chip ra đường bị tạm giữ

Một số trường hợp không xuất trình được CMND, CCCD và CCCD gắn chip khi có yêu cầu kiểm tra sẽ bị bắt (tạm giữ hành chính). Chỉ có 05 trường hợp sau đây bị tạm giữ hành chính theo Điều 16 Nghị định 142/2021/NĐ-CP:

- Cần ngăn chặn, đình chỉ ngay hành vi gây rối trật tự công cộng, gây thương tích cho người khác.

- Cần ngăn chặn, đình chỉ ngay hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

- Để thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Người có hành vi bạo lực gia đình vi phạm quyết định cấm tiếp xúc theo quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Để xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đó, ngoài các trường hợp nêu trên, người không mang CMND, CCCD và CCCD gắn chip sẽ không bị tạm giữ hành chính mà công an chỉ mời về để xác minh nhân thân.

Có bắt buộc phải mang CMND, CCCD và CCCD gắn chip khi đi ra đường không?

Hiện nay, người dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2 tương đương như việc sử dụng thẻ CCCD, hoặc tương đương hộ chiếu với trường hợp là người nước ngoài, theo quy định tại khoản 5 điều 13 Nghị định 59/2022/NĐ-CP để xuất trình khi có yêu cầu.

Việc không xuất trình được giấy tờ tùy thân (hoặc tài khoản VNeID mức độ 2) khi bị cơ quan chức năng kiểm tra hoàn toàn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Theo đó, người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên VNeID thay thế CCCD gắn chip khi đi ra đường sẽ không bị phạt. Tuy nhiên, những trường hợp chưa có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thì không thể sử dụng tài khoản định danh điện tử trên VNeID để thay thế CCCD gắn chip khi đi ra ngoài đường.

Như vậy, khi người dân đã có tài khoản định danh điện tử mức 2 và xuất trình được khi được yêu cầu kiểu tra thì không cần phải mang CMND, CCCD và CCCD gắn chip khi đi ra đường.