TIN TỨC VỀ BỘ TRƯỞNG BỘ VH-TTD&L NGUYỄN NGỌC THIỆN - BO TRUONG BO VH-TTD&L NGUYEN NGOC THIEN

Bộ trưởng Bộ VH-TTD&L Nguyễn Ngọc Thiện

chuyên mục