Bộ Nội vụ thông tin mới nhất tiến độ triển khai cải cách tiền lương từ 1/7

ANH VĂN/VTC News, Theo VTC News 21:06 02/03/2024

Theo đại diện Bộ Nội vụ, cơ quan này đã xây dựng tờ trình và đang hoàn tất hồ sơ cải cách tiền lương, trình các cấp có thẩm quyền trước khi xin ý kiến Bộ Chính trị.

Chiều 2/3, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, bà Nguyễn Bích Thu, Quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương (Bộ Nội vụ) đã thông tin tiến độ hoàn thành các văn bản hướng dẫn để triển khai cải cách chính sách tiền lương mới từ 1/7.

Bà Nguyễn Bích Thu cho biết, thực hiện Nghị quyết 27 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức lực lượng vũ trang và người lao động doanh nghiệp Nhà nước, căn cứ kết luận của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII và nghị quyết của Quốc hội khóa XV, Thủ tướng ban hành ngay quyết định, ban hành kế hoạch triển khai.

Trong kế hoạch này quy định rất rõ các nhiệm vụ, nội dung cụ thể, phân công phân nhiệm rất rõ ràng cho các Bộ, cơ quan địa phương, làm sao để thực hiện tốt nhất mục tiêu của nghị quyết, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Bộ Nội vụ thông tin mới nhất tiến độ triển khai cải cách tiền lương từ 1/7 - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Bích Thu, Quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương (Bộ Nội vụ).

Quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương thông tin, Bộ Nội vụ được phân công, chủ trì tham mưu xây dựng tờ trình, báo cáo Bộ Chính trị các nội dung cụ thể về chế độ tiền lương mới.

Bên cạnh, theo kế hoạch, Bộ Nội vụ phải nêu được các tác động khi cải cách chính sách tiền lương đối với chính sách bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công, các trợ cấp xã hội.

"Sau khi có chỉ đạo chúng tôi phải triển khai ngay để tập trung làm, sớm báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến. Sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ phải xây dựng nghị định trình Chính phủ, ban hành nghị định về chế độ tiền lương mới. Và từ các năm sau, sẽ xây dựng nghị định để điều chỉnh chế độ tiền lương theo kết luận của Trung ương", bà Thu nói.

Theo Quyền vụ trưởng Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ còn có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan liên quan để xây dựng các văn bản của cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, hoàn thành các văn bản, triển khai chế độ tiền lương mới.

"Việc xây dựng tờ trình báo cáo Bộ Chính trị, chúng tôi đã hoàn tất hồ sơ, chuẩn bị trình các cấp có thẩm quyền trước khi trình xin ý kiến Bộ Chính trị. Sau khi được Bộ Chính trị cho ý kiến sẽ là cơ sở để các cơ quan ban hành văn bản. Chính phủ sẽ ban hành nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động doanh nghiệp Nhà nước", bà Thu cho hay.

Bà Thu cho biết, về thẩm quyền của Quốc hội sẽ có nghị quyết của Ủy ban Thường vụ về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ công chức, viên chức các cơ quan thuộc Quốc hội, HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, tòa án, viện kiểm sát, Kiểm toán Nhà nước.

Tại các cơ quan Đảng sẽ có quyết định của Ban Bí thư về chế độ tiền lương mới đối với các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội.

Cũng theo Quyền vụ trưởng Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ sẽ có trên 10 thông tư hướng dẫn triển khai thực hiện và sẽ hết sức cố gắng, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch Thủ tướng ban hành.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày