Kệ trồng xương rồng dễ như đùa chỉ búng tay cái là có

Kệ trồng xương rồng dễ như đùa chỉ búng tay cái là có

Trồng xương rồng trong chậu con thì xưa như diễm rồi, ta phải làm kệ trồng xương rồng xinh thế này thì mới hiện đại cơ!

Xem theo ngày:
  • Xem