Được cả thế giới chú ý sau màn rap cho Tổng thống Obama, Suboi vẫn là Suboi đấy thôi!

Được cả thế giới chú ý sau màn rap cho Tổng thống Obama, Suboi vẫn là Suboi đấy thôi!

Điều Suboi muốn, chẳng phải là cú nổ hay sự lan tỏa truyền thông, đạt được mục đích của cô ấy. Mà cô ấy muốn, chính là để Thế giới thấy rằng, Việt Nam đang có một thế hệ trẻ tràn đầy năng lượng như thế này!

Xem theo ngày:
  • Xem