Đi tìm những thứ "đầu tiên" của thế giới Internet
2-Tek Fact
Đi tìm những thứ "đầu tiên" của thế giới Internet

Bạn đã bao giờ thắc mắc bức ảnh đầu tiên được tải lên Internet là khi nào chưa?

 
Xem theo ngày:
Xem
VIDEO NỔI BẬT
"Spoiler", "Happen Ending" MV - Epik High