Trường học cũ kỹ ở Đà Nẵng được khoác "áo mới" nhờ đôi bàn tay của lính hải quân Mỹ - Nhật

Trường học cũ kỹ ở Đà Nẵng được khoác "áo mới" nhờ đôi bàn tay của lính hải quân Mỹ - Nhật

Đến Đà Nẵng trong chương trình Đối tác Thái Bình Dương, những người lính Hải quân Mỹ và Nhật Bản đã dành thời gian cùng nhau sửa chữa và nâng cấp các trạm y tế và trường học cho trẻ em nơi đây.

Xem theo ngày:
  • Xem