Mỹ rục rịch làm lại "Vì sao đưa anh tới"
Mỹ rục rịch làm lại "Vì sao đưa anh tới"

Một trong những drama hot nhất màn ảnh Hàn vào năm 2013 - "Man from the Stars" (Vì Sao Đưa Anh Tới) sẽ được đài ABC của Mỹ thực hiện lại.

 • Đồ cờ hó vô dụng!

  Đồ cờ hó vô dụng!

  Đồ cờ hó vô dụng!
  Xem thêm
  19 / 9
 • 19 / 9
 • Cái đồ vô duyên!

  Cái đồ vô duyên!
  Xem thêm
  19 / 9
 • 19 / 9
 • 19 / 9
 • Cứ tưởng :v

  Cứ tưởng :v
  Xem thêm
  19 / 9
 • 19 / 9
 • 19 / 9
 • Có ai như tui không..

  Có ai như tui không..
  Xem thêm
  19 / 9
 • 19 / 9