Cuộc sống của công nhân Foxconn sau những giờ sản xuất iPhone 6
Cuộc sống của công nhân Foxconn sau những giờ sản xuất iPhone 6

Với áp lực đè nặng để hoàn thành những đơn hàng iPhone 6 khổng lồ, công nhân Foxconn nghĩ ngơi như thế nào sau giờ làm việc?

Lên trên