Lý Dịch Phong "bán thân" 8 năm cho "Đạo Mộ Bút Ký"
Lý Dịch Phong "bán thân" 8 năm cho "Đạo Mộ Bút Ký"

Mỹ nam "Cổ Kiếm Kỳ Đàm" - Lý Dịch Phong - vừa ký hợp đồng đầu quân cho sê-ri truyền hình chuyển thể "Đạo Mộ Bút Ký" trong 8 năm.

Lên trên