Mỹ Linh: "Hoài Lâm và Sơn Tùng M-TP đều là các nghệ sĩ có tài"
Mỹ Linh: "Hoài Lâm và Sơn Tùng M-TP đều là các nghệ sĩ có tài"

Theo nữ Diva Mỹ Linh thời gian sẽ chứng minh tài năng và bản lĩnh của Hoài Lâm cũng như Sơn Tùng M-TP ra sao.

Lên trên