Đừng bao giờ phản bội lại Thiên Yết
Đừng bao giờ phản bội lại Thiên Yết

Một Thiên Yết, có thể ngoài lạnh, trong nóng, nhưng tình cảm luôn luôn xuất phát từ chính trái tim. Một khi đã yêu, sẽ dốc lòng hết chẳng giữ lại gì, nhưng một khi đã hận thì sẽ rất khó thứ tha.

Lên trên