Yên Bái và Vĩnh Phúc quan tâm đặc biệt tới iPhone 6
Yên Bái và Vĩnh Phúc quan tâm đặc biệt tới iPhone 6

Số liệu lượng tìm kiếm iPhone 6 tại Việt Nam cho thấy Yên Bái và Vĩnh Phúc là 2 tỉnh thành quan tâm tới iPhone 6 nhất trong khi đó Hà Nội cùng TP.HCM lại quan tâm nhiều hơn tới iPhone 6 Plus.

  • 21 / 9
  • 21 / 9
  • 21 / 9
  • 21 / 9
  • 21 / 9
  • 21 / 9
  • 21 / 9
  • 21 / 9
  • 21 / 9
  • 21 / 9