Ngô Diệc Phàm: Nam thần thế hệ mới của dòng phim chuyển thể
Trào lưu chuyển thể ngôn tình
Ngô Diệc Phàm: Nam thần thế hệ mới của dòng phim chuyển thể

Ngô Diệc Phàm (Kris) hiện được đánh giá là có tương lai rộng mở ở dòng phim chuyển thể ngôn tình Hoa ngữ.

  • 20 / 9
  • 20 / 9
  • 20 / 9
  • 20 / 9
  • 20 / 9
  • 20 / 9
  • 20 / 9
  • 20 / 9
  • 20 / 9
  • 20 / 9