Việt Nam nằm trong danh sách các quốc gia dùng Windows Phone nhiều nhất
Việt Nam nằm trong danh sách các quốc gia dùng Windows Phone nhiều nhất

Theo đó, thị trường Việt Nam được cho là đang nắm giữ 2,6% số thiết bị Windows Phone.

Lên trên