Hậu Đại học – Đi làm hay học tiếp?
Hậu Đại học – Đi làm hay học tiếp?

Kết thúc 4-5 năm trên giảng đường Đại học, đa số các bạn sinh viên đều mong muốn sau khi nhận được tấm bằng tốt nghiệp trong tay sẽ tìm kiếm được công việc thích hợp cho bản thân. Tuy nhiên, xu hướng đi làm dường như lại ngày càng trở nên ế ẩm.

Lên trên