Mi Young (Jang Nara) đau lòng đến bệnh viện phá thai
Mi Young (Jang Nara) đau lòng đến bệnh viện phá thai

Trong tập 4 "Fated to Love You" (Định Mệnh Anh Yêu Em), Kim Mi Young (Jang Nara) đã đồng ý đến bệnh viện phá thai. Tuy nhiên sau đó, Lee Gun (Jang Hyuk) lại thay đổi ý kiến.

Lên trên