Đi ăn, cứ lúc trả tiền là người yêu “biến mất”
Tâm Sự
Đi ăn, cứ lúc trả tiền là người yêu “biến mất”

Bây giờ mình cũng khó nghĩ lắm, không biết tại anh keo kiệt như bạn bè mình nói, hay là anh có vấn đề khó nói.

Lên trên
  • 2 / 9
  • 2 / 9
  • 2 / 9
  • 2 / 9
  • 2 / 9
  • 2 / 9
  • 2 / 9
  • 2 / 9
  • 2 / 9
  • 2 / 9
Xem theo ngày