Đề Văn khối C bàn về sức mạnh chân chính của mỗi quốc gia
Đề Văn khối C bàn về sức mạnh chân chính của mỗi quốc gia

Các thí sinh dự thi khối C và D vừa hoàn thành xong 2/3 thời gian làm bài thi và đang bước dần ra khỏi trường thi.

Lên trên