Tranh vẽ: Mô tả âm thanh "hôn hít, ngủ ngáy, ăn uống" vòng quanh thế giới
Infographic
Tranh vẽ: Mô tả âm thanh "hôn hít, ngủ ngáy, ăn uống" vòng quanh thế giới

Hẳn nhiều người sẽ cảm thấy thích thú khi hiểu về style "mi" nhau hay ăn uống ở các quốc gia khác trên thế giới.

  • 1 / 10
  • 1 / 10
  • 1 / 10
  • 1 / 10
  • 1 / 10
  • 1 / 10
  • 1 / 10
  • 1 / 10
  • 1 / 10
  • 1 / 10