Gần như không bao giờ muốn giải thích hay chia sẻ quá nhiều về cuộc sống và góc nhìn, Andree chỉ để lại một hình ảnh badboy với những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng qua các sản phẩm âm nhạc. Cuộc trò chuyện này là một nỗ lực biết thêm một chút về những suy nghĩ và con người vẫn đang ẩn giấu dưới cặp kính đen.

Editor's Pick #1 cùng Andree: Ai mà chẳng thích một cuộc sống sung túc

Cái chơi của Andree cũng theo từng giai đoạn: Chơi ở tuổi 18, tuổi 25, tuổi 30 và giờ là 35 - Ảnh 3.

Cái chơi của Andree cũng theo từng giai đoạn: Chơi ở tuổi 18, tuổi 25, tuổi 30 và giờ là 35 - Ảnh 5.

Cái chơi của Andree cũng theo từng giai đoạn: Chơi ở tuổi 18, tuổi 25, tuổi 30 và giờ là 35 - Ảnh 7.

Cái chơi của Andree cũng theo từng giai đoạn: Chơi ở tuổi 18, tuổi 25, tuổi 30 và giờ là 35 - Ảnh 9.

Cái chơi của Andree cũng theo từng giai đoạn: Chơi ở tuổi 18, tuổi 25, tuổi 30 và giờ là 35 - Ảnh 11.

Cái chơi của Andree cũng theo từng giai đoạn: Chơi ở tuổi 18, tuổi 25, tuổi 30 và giờ là 35 - Ảnh 13.

Cái chơi của Andree cũng theo từng giai đoạn: Chơi ở tuổi 18, tuổi 25, tuổi 30 và giờ là 35 - Ảnh 15.

Cái chơi của Andree cũng theo từng giai đoạn: Chơi ở tuổi 18, tuổi 25, tuổi 30 và giờ là 35 - Ảnh 17.

Cái chơi của Andree cũng theo từng giai đoạn: Chơi ở tuổi 18, tuổi 25, tuổi 30 và giờ là 35 - Ảnh 19.

Cái chơi của Andree cũng theo từng giai đoạn: Chơi ở tuổi 18, tuổi 25, tuổi 30 và giờ là 35 - Ảnh 21.

Cái chơi của Andree cũng theo từng giai đoạn: Chơi ở tuổi 18, tuổi 25, tuổi 30 và giờ là 35 - Ảnh 23.

Cái chơi của Andree cũng theo từng giai đoạn: Chơi ở tuổi 18, tuổi 25, tuổi 30 và giờ là 35 - Ảnh 25.

Cái chơi của Andree cũng theo từng giai đoạn: Chơi ở tuổi 18, tuổi 25, tuổi 30 và giờ là 35 - Ảnh 27.

Cái chơi của Andree cũng theo từng giai đoạn: Chơi ở tuổi 18, tuổi 25, tuổi 30 và giờ là 35 - Ảnh 29.

Cái chơi của Andree cũng theo từng giai đoạn: Chơi ở tuổi 18, tuổi 25, tuổi 30 và giờ là 35 - Ảnh 31.

Cái chơi của Andree cũng theo từng giai đoạn: Chơi ở tuổi 18, tuổi 25, tuổi 30 và giờ là 35 - Ảnh 33.

Cái chơi của Andree cũng theo từng giai đoạn: Chơi ở tuổi 18, tuổi 25, tuổi 30 và giờ là 35 - Ảnh 35.