Thủy Thủ Mặt Trăng - Tập 184: Đêm giữa hai người! Cơn túng quẫn của Usagi

16:35:00 16/10/2012   Theo Trí Thức Trẻ

Anh chàng Seiya cuối cùng cũng được Usagi mời đến nhà. Trong nhà chẳng có ai vì ba mẹ Usagi đã đi vắng. Chỉ có Luna luôn giữ đúng vai trò của một người cận vệ cương trực. Sẽ có chuyện gì xảy ra giữa hai người nhỉ?