Thi thử THPT quốc gia 2019: Đề thi - đáp án môn Toán - Sở GDĐT Đà Nẵng

BÍCH HÀ, Theo LAO ĐỘNG 18:59 14/05/2019

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng vừa tổ chức thi thử kỳ thi THPT quốc gia cho học sinh lớp 12 cả thành phố với quy mô, trình tự và cách thức tổ chức giống như kỳ thi THPT quốc gia chính thức.

Báo Lao Động đăng tải đề thi thử THPT Quốc gia năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng để học sinh tham khảo.

Dưới đây là đề thi môn Toán của Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng:

Thi thử THPT quốc gia 2019: Đề thi - đáp án môn Toán - Sở GDĐT Đà Nẵng - Ảnh 1.
Thi thử THPT quốc gia 2019: Đề thi - đáp án môn Toán - Sở GDĐT Đà Nẵng - Ảnh 2.
Thi thử THPT quốc gia 2019: Đề thi - đáp án môn Toán - Sở GDĐT Đà Nẵng - Ảnh 3.
Thi thử THPT quốc gia 2019: Đề thi - đáp án môn Toán - Sở GDĐT Đà Nẵng - Ảnh 4.
Thi thử THPT quốc gia 2019: Đề thi - đáp án môn Toán - Sở GDĐT Đà Nẵng - Ảnh 5.

Đáp án môn Toán đề thi thử THPT quốc gia 2019 của Sở GDĐT Đà Nẵng.

Bình luận

Tin nổi bật kenh 14

  • Đã từng có người phụ nữ sở hữu tế bào bất tử

    Từ trước đến nay, trường sinh bất tử vẫn là mục tiêu theo đuổi của nhân loại. Tuy nhiên, ước mơ này vẫn nằm ngoài tầm với của chúng ta do đặc tính của tế bào: tế bào phân chia, sản sinh các tế bào mới, nhưng số lần phân chia là hữu hạn.
  • Đọc thêm