Sẽ thế nào nếu khủng long chung sống với con người?
Quan điểm Khám phá
Sẽ thế nào nếu khủng long chung sống với con người?

Nếu loài khủng long còn tồn tại cho tới ngày nay, liệu bạn có nghĩ chúng ta có thể cưỡi khủng long dạo chơi như cưỡi ngựa không?

Xem theo ngày:
Xem