Tân sinh viên – Hãy bắt đầu ngay từ năm đầu tiên
Tân sinh viên – Hãy bắt đầu ngay từ năm đầu tiên

Đại học là một hệ thống hoàn chỉnh, nếu các tân sinh viên không chú ý và cố gắng ngay từ đầu, rất nhiều cơ hội sẽ trôi qua. Vì thế các bạn hãy chú ý học tập, cố gắng và nắm bắt cơ hội ngay từ năm đầu tiên.

 
Xem theo ngày:
Xem
VIDEO NỔI BẬT