Dòng sự kiện

Suýt soán ngôi Taylor Swift, BTS lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu với "Fake Love"