Clip: Xem tự thuật của Những người phá vỡ im lặng

Bảo Hạnh - Tấn Nguyên, Theo Người lao động 16:40 07/12/2017

Bình luận

  • Đàn ông Việt Nam coi trọng ngoại hình hơn tính cách?

    Khảo sát 20 nước, duy nhất đàn ông Việt coi trọng ngoại hình hơn tính cách. Bạn thấy điều này đúng hay sai?
  • Tin mới trong ngày