Thủy Thủ Mặt Trăng - Tập 188: Lời mời để khủng bố! Chuyến bay đêm của Usagi

14:40:00 17/10/2012   Theo Trí Thức Trẻ

Dường như Lữ Điểu đã phát hiện ra nhân dạng của Usagi. Có thể chuyến bay với nhóm Tam Quang là một cái bẫy để Usagi hiện hình. Mọi người trên chuyến bay có thể gặp nguy hiểm. Usagi sẽ giải quyết rắc rối này như thế nào đây?