thử nghiệm giao diện bài đọc mới
Bệnh nặng phải vào bệnh viện xét nghiệm, Trấn Thành vẫn tươi tắn tại họp báo TV Show riêng của mình

Bệnh nặng phải vào bệnh viện xét nghiệm, Trấn Thành vẫn tươi tắn tại họp báo TV Show riêng của mình

Trấn Thành xuất hiện tại buổi họp báo "Chuyện tối nay với Thành" khi vừa trở về từ bệnh viện vì bệnh nặng.