Hoàng Thùy sau khi thử cả 3 trang phục dân tộc: "Không có bộ nào tạo cho mình sự thoải mái trên sân khấu"

Hoàng Thùy sau khi thử cả 3 trang phục dân tộc: "Không có bộ nào tạo cho mình sự thoải mái trên sân khấu"

Cả 3 thiết kế đều phải được chỉnh sửa lại để Hoàng Thùy chọn ra trang phục phù hợp nhất đến với "Miss Universe 2019".