Đừng coi thường sự thông minh của Song Ji Hyo nếu không muốn lãnh hậu quả!

Đừng coi thường sự thông minh của Song Ji Hyo nếu không muốn lãnh hậu quả!

Song Ji Hyo hoàn toàn không giống vẻ ngoài ngơ ngơ mà cô thể hiện tại "Running Man".