Giọng Hát Việt: Noo Phước Thịnh thẳng tay loại học trò vì thiếu kỷ luật

Giọng Hát Việt: Noo Phước Thịnh thẳng tay loại học trò vì thiếu kỷ luật

Câu trả lời cho việc tại sao team Noo Phước Thịnh chỉ còn 9 thành viên tại "Giọng Hát Việt" đã được giải đáp.