Xem bản thử nghiệm
Thi hết Next Top rồi đến 2 lần The Face, cô gái này liệu có làm nên chuyện?

Thi hết Next Top rồi đến 2 lần The Face, cô gái này liệu có làm nên chuyện?

Tia từng tham gia "Asia's Next Top Model" và 2 mùa giải của "The Face Thailand".