Xuất hiện nam MC được Hari Won khen tự tin, láu cá giống Trấn Thành

Xuất hiện nam MC được Hari Won khen tự tin, láu cá giống Trấn Thành

Tuy nhiên, nam MC này lại lo lắng vì sợ Hari Won đang... "đá đểu" mình.