Tiến triển mới của SpartAce: Song Ji Hyo và Kim Jong Kook cuối cùng cũng đan tay vào nhau rồi!

Tiến triển mới của SpartAce: Song Ji Hyo và Kim Jong Kook cuối cùng cũng đan tay vào nhau rồi!

Song Ji Hyo và Kim Jong Kook không thể thoát khỏi những trò chơi "kỳ quái" của Haha - Yang Se Chan.