Phía Minh Hằng gay gắt đáp trả khi bị Brian Trần tố được BTC "The Face Vietnam" thiên vị

Phía Minh Hằng gay gắt đáp trả khi bị Brian Trần tố được BTC "The Face Vietnam" thiên vị

Quản lý của Minh Hằng thay mặt nữ ca sĩ đã có những chia sẻ rất dài trên trang cá nhân.