Đến lượt "Philippines' Next Top Model" cũng có thí sinh gốc Việt!

Đến lượt "Philippines' Next Top Model" cũng có thí sinh gốc Việt!

Sau Anh Phan tại "Germany's Next Top Model" thì có thêm một thí sinh gốc Việt xuất hiện tại "Philippines' Next Top Model".