"Next Top Model" photoshop ẩu vì mải ghép trăn cho thí sinh?

"Next Top Model" photoshop ẩu vì mải ghép trăn cho thí sinh?

Bộ hình mới của top 11 "Vietnam's Next Top Model" bị soi là chỉnh sửa chưa kỹ nên còn nhiều lỗi.