Sulli: "Em đã bị tổn thương từ chính những người thân thiết nhất với mình"

Sulli: "Em đã bị tổn thương từ chính những người thân thiết nhất với mình"

Những chia sẻ nhói lòng của Sulli trong show thực tế riêng tiếp tục được đào mộ lại.