99 thí sinh "Produce X 101" nhưng chỉ 1 người được lên hình nhiều nhất: "Con cưng Mnet" hay drama để bị ghét?

99 thí sinh "Produce X 101" nhưng chỉ 1 người được lên hình nhiều nhất: "Con cưng Mnet" hay drama để bị ghét?

Khán giả vô cùng khó hiểu khi "Produce X 101" dành hẳn 1 teaser chỉ toàn quay thí sinh Kim Yohan.