TIN TỨC VỀ NỮ SINH NỘP ĐƠN ĐI NGHĨA VỤ QUÂN SỰ - NU SINH NOP DON DI NGHIA VU QUAN SU

nữ sinh nộp đơn đi nghĩa vụ quân sự