Lên trên
Hehe Horo

"Tinh thần" giúp đỡ bệnh nhân của các nhóm máu

12:00:01 30/06/2012

Các ấy sẽ phản ứng thế nào khi có bạn đến xin thuốc cảm cúm nhỉ?