Bất chấp gia đình phản đối, cậu tôi vẫn cưới "gái làng chơi"
Tâm Sự
Bất chấp gia đình phản đối, cậu tôi vẫn cưới "gái làng chơi"

Với một người, chúng ta nên quan tâm tới hiện tại chứ không phải là quá khứ của họ.

Lên trên
Hehe Horo

"Tinh thần" giúp đỡ bệnh nhân của các nhóm máu

12:00:01 30/06/2012

Các ấy sẽ phản ứng thế nào khi có bạn đến xin thuốc cảm cúm nhỉ?