Có một nơi trên thế giới nhiều voi đến mức phải chuyển đi bớt

Có một nơi trên thế giới nhiều voi đến mức phải chuyển đi bớt

Voi sắp tuyệt chủng, nhưng một đất nước châu Phi thậm chí voi còn đông đến nỗi hệ sinh thái nơi đây bị đe dọa.

Xem theo ngày:
  • Xem