Bạn trẻ LGBT kể lại chuyện "come out" đầy khó khăn và nước mắt
Bạn trẻ LGBT kể lại chuyện "come out" đầy khó khăn và nước mắt

Đó chính xác là một cuộc hành trình đi tìm và sống đúng với những gì mình có - chuyến hành trình thể hiện rõ nhất ý nghĩa của sự lắng nghe trọn vẹn lẫn nhau trong cuộc sống của mỗi người.

Tiêu điểm tuần
 
Xem theo ngày:
Xem