Xuân Trường tiết lộ mua sơmi trắng giá vài trăm nhưng thật ra lại là "đụng hàng" áo hiệu với Sơn Tùng M-TP, Ngô Diệc Phàm, G-Dragon Xuân Trường tiết lộ mua sơmi trắng giá vài trăm nhưng thật ra lại là "đụng hàng" áo hiệu với Sơn Tùng M-TP, Ngô Diệc Phàm, G-Dragon

Lại tiếp tục đến Hương Giang minh chứng cho việc gầy mặc đồ đẹp, nhưng gầy quá thì không!

Lại tiếp tục đến Hương Giang minh chứng cho việc gầy mặc đồ đẹp, nhưng gầy quá thì không!

Mảnh mai quá mức cần thiết, Hương Giang giờ mặc đồ không phải lúc nào cũng chuẩn chỉnh nữa rồi.