Xem bản thử nghiệm

Nam Em "san bằng" tỉ số với Thánh đụng hàng Hà Thu, mỗi tội "đụng" lần nào thất thế lần đó Nam Em "san bằng" tỉ số với Thánh đụng hàng Hà Thu, mỗi tội "đụng" lần nào thất thế lần đó

Điểm chung của showbiz Việt giờ là gì? Tất cả đều đang đổ xô đi diện màu vàng!

Điểm chung của showbiz Việt giờ là gì? Tất cả đều đang đổ xô đi diện màu vàng!

Tuy tím là màu chủ đạo của năm 2018 nhưng cả showbiz dường như chỉ quan tâm đến sự lên ngôi của màu vàng rực rỡ.