thử nghiệm giao diện bài đọc mới

Dương Mịch, Đường Yên, Liu Wen & Victoria: 4 ngôi sao sở hữu BST túi hiệu đồ sộ bậc nhất Cbiz Dương Mịch, Đường Yên, Liu Wen & Victoria: 4 ngôi sao sở hữu BST túi hiệu đồ sộ bậc nhất Cbiz

"Bóc mác" trang phục được khen ngợi của Đông Nhi tại Asia Song Festival 2017

"Bóc mác" trang phục được khen ngợi của Đông Nhi tại Asia Song Festival 2017

2 thiết kế được sáng tạo riêng cho Đông Nhi đã tạo hiệu ứng mạnh, giúp Đông Nhi ghi điểm tuyệt đối ngay trên "sân khách".