Dưới cái nắng thiêu đốt, cả trăm khách mời vẫn dõi theo show Lâm Gia Khang đến phút cuối cùng! Dưới cái nắng thiêu đốt, cả trăm khách mời vẫn dõi theo show Lâm Gia Khang đến phút cuối cùng!

Có là fan của quần baggy, bạn sẽ vẫn chột dạ với mốt quần "bao tải" đang được các hot girl Hollywood thi nhau diện

Có là fan của quần baggy, bạn sẽ vẫn chột dạ với mốt quần "bao tải" đang được các hot girl Hollywood thi nhau diện

Năm 2017, quần baggy đã "tiến hóa" thành quần "bao tải" rộng thùng thình và nó đang được các hot girl Hollywood mê tít.