Đề phòng dịch sởi “tấn công” người lớn với biến chứng nghiêm trọng
Đề phòng dịch sởi “tấn công” người lớn với biến chứng nghiêm trọng

Nếu chưa tiêm phòng hoặc chưa từng bị thì người lớn cũng không phải là ngoại lệ của bệnh dịch sởi đâu nhé!