Riêng về kỹ nghệ viền môi và đánh son, không ai có thể chê trách được Sunmi Riêng về kỹ nghệ viền môi và đánh son, không ai có thể chê trách được Sunmi

CL khoe ảnh selfie mới: nhiều lời khen đã thon gọn nhưng cũng chẳng ít ý kiến vin vào chi tiết này để chê bai

CL khoe ảnh selfie mới: nhiều lời khen đã thon gọn nhưng cũng chẳng ít ý kiến vin vào chi tiết này để chê bai

Nhiều netizen xấu tính đã ví bộ móng của CL như... móng gà chọi hoặc nanh vuốt của Wolverine.