Black Pink diện cả đồ bình dân lẫn đồ hiệu "đắt xắt ra miếng" trong MV trở lại Black Pink diện cả đồ bình dân lẫn đồ hiệu "đắt xắt ra miếng" trong MV trở lại

12 khoảnh khắc khiến người ta nghi ngờ liệu Kendall Jenner có phải là bản sao của Paris Hilton?

12 khoảnh khắc khiến người ta nghi ngờ liệu Kendall Jenner có phải là bản sao của Paris Hilton?

Hóa ra bấy lâu nay, người truyền cảm hứng thời trang cho Kendall Jenner lại chính là nữ hoàng tiệc tùng Paris Hilton.