Lên trên
Cập nhật thông tin siêu phẩm iPhone
03/03/2014 00:01:30
Mới đây, hình ảnh được xem là mặt kính trước của iPhone 6 đã xuất hiện và nó... chẳng khác với mặt sau của iPhone 5 là bao.