iPhone không có nút Home: Tưởng dở mà hay

iPhone không có nút Home: Tưởng dở mà hay

Không phải ngẫu nhiên mà Apple lại muốn loại bỏ một trong những điểm truyền thống, mang tính biểu tượng nhất trên iPhone.

Xem theo ngày:
  • Xem