Chắc đến 90% đây là chiếc tai nghe sẽ bán kèm iPhone 7

Chắc đến 90% đây là chiếc tai nghe sẽ bán kèm iPhone 7

Đã đến lúc người dùng iPhone 7 phải chào tạm biệt với chuẩn cắm tai nghe cũ?

Xem theo ngày:
  • Xem