19 nhà thiết kế đang học dở thì cô giáo... đi lấy chồng
19 nhà thiết kế đang học dở thì cô giáo... đi lấy chồng

Có lẽ vì lượng kiến thức tiếp thu vào không đến nơi, đến chốn nên 19 nhà thiết kế này mới có thể cho ra đời những đứa con tinh thần dở khóc, dở cười như thế này.

Tiêu điểm tuần
 
Xem theo ngày:
Xem