Ngồi lại với Talksoul, lần đầu tiên, Hòa đã có những chia sẻ về cuộc sống hiện tại, về những tâm tư của một người phụ nữ lần đầu làm mẹ, và hé lộ cả một phần con người đáng mến của mình. Một cô gái trẻ rất hồn nhiên, sống hết mình và sẵn lòng hy sinh tất cả để dành cho gia đình một cuộc sống toàn vẹn.

TALKSOUL #6 với Hòa Minzy: "Có những hôm đi làm nguyên một ngày, tối em vẫn livestream đến đêm và gói hàng tới sáng"

Talksoul #6 với Hòa Minzy: Có những hôm đi làm nguyên một ngày, tối em vẫn livestream đến đêm và gói hàng tới sáng - Ảnh 2.
Talksoul #6 với Hòa Minzy: Có những hôm đi làm nguyên một ngày, tối em vẫn livestream đến đêm và gói hàng tới sáng - Ảnh 3.
Talksoul #6 với Hòa Minzy: Có những hôm đi làm nguyên một ngày, tối em vẫn livestream đến đêm và gói hàng tới sáng - Ảnh 4.
Talksoul #6 với Hòa Minzy: Có những hôm đi làm nguyên một ngày, tối em vẫn livestream đến đêm và gói hàng tới sáng - Ảnh 5.
Talksoul #6 với Hòa Minzy: Có những hôm đi làm nguyên một ngày, tối em vẫn livestream đến đêm và gói hàng tới sáng - Ảnh 6.
Talksoul #6 với Hòa Minzy: Có những hôm đi làm nguyên một ngày, tối em vẫn livestream đến đêm và gói hàng tới sáng - Ảnh 7.
Talksoul #6 với Hòa Minzy: Có những hôm đi làm nguyên một ngày, tối em vẫn livestream đến đêm và gói hàng tới sáng - Ảnh 8.
Talksoul #6 với Hòa Minzy: Có những hôm đi làm nguyên một ngày, tối em vẫn livestream đến đêm và gói hàng tới sáng - Ảnh 9.
Talksoul #6 với Hòa Minzy: Có những hôm đi làm nguyên một ngày, tối em vẫn livestream đến đêm và gói hàng tới sáng - Ảnh 10.
Talksoul #6 với Hòa Minzy: Có những hôm đi làm nguyên một ngày, tối em vẫn livestream đến đêm và gói hàng tới sáng - Ảnh 11.
Talksoul #6 với Hòa Minzy: Có những hôm đi làm nguyên một ngày, tối em vẫn livestream đến đêm và gói hàng tới sáng - Ảnh 12.
Talksoul #6 với Hòa Minzy: Có những hôm đi làm nguyên một ngày, tối em vẫn livestream đến đêm và gói hàng tới sáng - Ảnh 13.
Talksoul #6 với Hòa Minzy: Có những hôm đi làm nguyên một ngày, tối em vẫn livestream đến đêm và gói hàng tới sáng - Ảnh 14.
Talksoul #6 với Hòa Minzy: Có những hôm đi làm nguyên một ngày, tối em vẫn livestream đến đêm và gói hàng tới sáng - Ảnh 15.
Talksoul #6 với Hòa Minzy: Có những hôm đi làm nguyên một ngày, tối em vẫn livestream đến đêm và gói hàng tới sáng - Ảnh 16.
Talksoul #6 với Hòa Minzy: Có những hôm đi làm nguyên một ngày, tối em vẫn livestream đến đêm và gói hàng tới sáng - Ảnh 17.
Talksoul #6 với Hòa Minzy: Có những hôm đi làm nguyên một ngày, tối em vẫn livestream đến đêm và gói hàng tới sáng - Ảnh 18.
Talksoul #6 với Hòa Minzy: Có những hôm đi làm nguyên một ngày, tối em vẫn livestream đến đêm và gói hàng tới sáng - Ảnh 19.
Talksoul #6 với Hòa Minzy: Có những hôm đi làm nguyên một ngày, tối em vẫn livestream đến đêm và gói hàng tới sáng - Ảnh 20.
Talksoul #6 với Hòa Minzy: Có những hôm đi làm nguyên một ngày, tối em vẫn livestream đến đêm và gói hàng tới sáng - Ảnh 21.
Talksoul #6 với Hòa Minzy: Có những hôm đi làm nguyên một ngày, tối em vẫn livestream đến đêm và gói hàng tới sáng - Ảnh 22.
Talksoul #6 với Hòa Minzy: Có những hôm đi làm nguyên một ngày, tối em vẫn livestream đến đêm và gói hàng tới sáng - Ảnh 23.
Talksoul #6 với Hòa Minzy: Có những hôm đi làm nguyên một ngày, tối em vẫn livestream đến đêm và gói hàng tới sáng - Ảnh 24.