Cuộc trò chuyện giữa 2 người bạn - Bình Bồng Bột và Trường Giang - xoay quanh thật nhiều những câu chuyện và góc nhìn của nghệ sĩ Trường Giang. Chuyện đời, chuyện nghề, chuyện con người ta đổi thay sau những biến cố và học cách trân trọng những hạnh phúc nhỏ bé, an lành.

Talksoul #1 với Trường Giang: ''Trong thâm tâm mình vẫn là 1 người nhà quê, nông dân, người ta thương mình là thương cái đó!''  

Talksoul #1 với Trường Giang: Trong thâm tâm mình vẫn là 1 người nhà quê, nông dân, người ta thương mình là thương cái đó! - Ảnh 2.
Talksoul #1 với Trường Giang: Trong thâm tâm mình vẫn là 1 người nhà quê, nông dân, người ta thương mình là thương cái đó! - Ảnh 3.
Talksoul #1 với Trường Giang: Trong thâm tâm mình vẫn là 1 người nhà quê, nông dân, người ta thương mình là thương cái đó! - Ảnh 4.
Talksoul #1 với Trường Giang: Trong thâm tâm mình vẫn là 1 người nhà quê, nông dân, người ta thương mình là thương cái đó! - Ảnh 5.
Talksoul #1 với Trường Giang: Trong thâm tâm mình vẫn là 1 người nhà quê, nông dân, người ta thương mình là thương cái đó! - Ảnh 6.
Talksoul #1 với Trường Giang: Trong thâm tâm mình vẫn là 1 người nhà quê, nông dân, người ta thương mình là thương cái đó! - Ảnh 7.
Talksoul #1 với Trường Giang: Trong thâm tâm mình vẫn là 1 người nhà quê, nông dân, người ta thương mình là thương cái đó! - Ảnh 8.
Talksoul #1 với Trường Giang: Trong thâm tâm mình vẫn là 1 người nhà quê, nông dân, người ta thương mình là thương cái đó! - Ảnh 9.
Talksoul #1 với Trường Giang: Trong thâm tâm mình vẫn là 1 người nhà quê, nông dân, người ta thương mình là thương cái đó! - Ảnh 10.
Talksoul #1 với Trường Giang: Trong thâm tâm mình vẫn là 1 người nhà quê, nông dân, người ta thương mình là thương cái đó! - Ảnh 11.
Talksoul #1 với Trường Giang: Trong thâm tâm mình vẫn là 1 người nhà quê, nông dân, người ta thương mình là thương cái đó! - Ảnh 12.
Talksoul #1 với Trường Giang: Trong thâm tâm mình vẫn là 1 người nhà quê, nông dân, người ta thương mình là thương cái đó! - Ảnh 13.
Talksoul #1 với Trường Giang: Trong thâm tâm mình vẫn là 1 người nhà quê, nông dân, người ta thương mình là thương cái đó! - Ảnh 14.
Talksoul #1 với Trường Giang: Trong thâm tâm mình vẫn là 1 người nhà quê, nông dân, người ta thương mình là thương cái đó! - Ảnh 15.
Talksoul #1 với Trường Giang: Trong thâm tâm mình vẫn là 1 người nhà quê, nông dân, người ta thương mình là thương cái đó! - Ảnh 16.
Talksoul #1 với Trường Giang: Trong thâm tâm mình vẫn là 1 người nhà quê, nông dân, người ta thương mình là thương cái đó! - Ảnh 17.
Talksoul #1 với Trường Giang: Trong thâm tâm mình vẫn là 1 người nhà quê, nông dân, người ta thương mình là thương cái đó! - Ảnh 18.
Talksoul #1 với Trường Giang: Trong thâm tâm mình vẫn là 1 người nhà quê, nông dân, người ta thương mình là thương cái đó! - Ảnh 19.
Talksoul #1 với Trường Giang: Trong thâm tâm mình vẫn là 1 người nhà quê, nông dân, người ta thương mình là thương cái đó! - Ảnh 20.
Talksoul #1 với Trường Giang: Trong thâm tâm mình vẫn là 1 người nhà quê, nông dân, người ta thương mình là thương cái đó! - Ảnh 21.
Talksoul #1 với Trường Giang: Trong thâm tâm mình vẫn là 1 người nhà quê, nông dân, người ta thương mình là thương cái đó! - Ảnh 22.
Talksoul #1 với Trường Giang: Trong thâm tâm mình vẫn là 1 người nhà quê, nông dân, người ta thương mình là thương cái đó! - Ảnh 23.
Talksoul #1 với Trường Giang: Trong thâm tâm mình vẫn là 1 người nhà quê, nông dân, người ta thương mình là thương cái đó! - Ảnh 24.
Talksoul #1 với Trường Giang: Trong thâm tâm mình vẫn là 1 người nhà quê, nông dân, người ta thương mình là thương cái đó! - Ảnh 25.