Sống trong áp lực của một hình mẫu hoàn hảo, Khánh Vy đã dần học được cách trân trọng và công nhận những giá trị mình tạo ra, để tự cân bằng giữa những kỳ vọng nặng nề từ bên ngoài và sự cầu thị khắt khe mà bản thân tự đặt ra. Điều đó giúp Vy không chỉ tiến lên mỗi ngày mà còn sống đời mình trọn vẹn.
Khánh Vy: Tôi nghĩ về danh tiếng của mình, là đi kèm với sự uy tín chứ không phải sự nổi tiếng - Ảnh 2.
Khánh Vy: Tôi nghĩ về danh tiếng của mình, là đi kèm với sự uy tín chứ không phải sự nổi tiếng - Ảnh 3.
Khánh Vy: Tôi nghĩ về danh tiếng của mình, là đi kèm với sự uy tín chứ không phải sự nổi tiếng - Ảnh 4.
Khánh Vy: Tôi nghĩ về danh tiếng của mình, là đi kèm với sự uy tín chứ không phải sự nổi tiếng - Ảnh 5.
Khánh Vy: Tôi nghĩ về danh tiếng của mình, là đi kèm với sự uy tín chứ không phải sự nổi tiếng - Ảnh 6.
Khánh Vy: Tôi nghĩ về danh tiếng của mình, là đi kèm với sự uy tín chứ không phải sự nổi tiếng - Ảnh 7.
Khánh Vy: Tôi nghĩ về danh tiếng của mình, là đi kèm với sự uy tín chứ không phải sự nổi tiếng - Ảnh 8.
Khánh Vy: Tôi nghĩ về danh tiếng của mình, là đi kèm với sự uy tín chứ không phải sự nổi tiếng - Ảnh 9.
Khánh Vy: Tôi nghĩ về danh tiếng của mình, là đi kèm với sự uy tín chứ không phải sự nổi tiếng - Ảnh 10.
Khánh Vy: Tôi nghĩ về danh tiếng của mình, là đi kèm với sự uy tín chứ không phải sự nổi tiếng - Ảnh 11.
Khánh Vy: Tôi nghĩ về danh tiếng của mình, là đi kèm với sự uy tín chứ không phải sự nổi tiếng - Ảnh 12.
Khánh Vy: Tôi nghĩ về danh tiếng của mình, là đi kèm với sự uy tín chứ không phải sự nổi tiếng - Ảnh 13.
Khánh Vy: Tôi nghĩ về danh tiếng của mình, là đi kèm với sự uy tín chứ không phải sự nổi tiếng - Ảnh 14.
Khánh Vy: Tôi nghĩ về danh tiếng của mình, là đi kèm với sự uy tín chứ không phải sự nổi tiếng - Ảnh 15.
Khánh Vy: Tôi nghĩ về danh tiếng của mình, là đi kèm với sự uy tín chứ không phải sự nổi tiếng - Ảnh 16.
Khánh Vy: Tôi nghĩ về danh tiếng của mình, là đi kèm với sự uy tín chứ không phải sự nổi tiếng - Ảnh 17.
Khánh Vy: Tôi nghĩ về danh tiếng của mình, là đi kèm với sự uy tín chứ không phải sự nổi tiếng - Ảnh 18.
Diệp Nguyễn
Viết Thanh
Kenh14Special
Anh Nhân
https://kenh14.vn/khanh-vy-toi-khong-hoan-hao-va-tren-doi-nay-cung-khong-ai-hoan-hao-20240708224836708.chn