nói về hệ điều hành của con người
trong kỷ nguyên 4.0
Bộ ba bài viết dưới đây ghi theo lời chia sẻ của GS- TS Trương Nguyện Thành, hiệu phó Đại học Hoa Sen - về cách mở mang tư duy, sự sáng tạo, chắc chắn sẽ mang đến những thông tin và lời khuyên đáng quý cho các bạn trẻ khi bước vào kỷ nguyên công nghệ 4.0.
Theo Trí Thức Trẻ
22/01/2018