2022 là năm của những tân binh Gen Z. Và dĩ nhiên, trong số Featured talk đặc biệt khép lại một năm đầy màu sắc, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với một nhân vật nổi bật nhất của năm! Không ai khác, chính là MONO - tân binh “khủng long” của Vpop 2022.

Featured talk #7 với MONO: Đố tìm được ai không si tình trên đời!

Featured talk #7 với MONO: Đố tìm được ai không si tình trên đời! - Ảnh 2.
Featured talk #7 với MONO: Đố tìm được ai không si tình trên đời! - Ảnh 3.
Featured talk #7 với MONO: Đố tìm được ai không si tình trên đời! - Ảnh 4.
Featured talk #7 với MONO: Đố tìm được ai không si tình trên đời! - Ảnh 5.
Featured talk #7 với MONO: Đố tìm được ai không si tình trên đời! - Ảnh 6.
Featured talk #7 với MONO: Đố tìm được ai không si tình trên đời! - Ảnh 7.
Featured talk #7 với MONO: Đố tìm được ai không si tình trên đời! - Ảnh 8.
Featured talk #7 với MONO: Đố tìm được ai không si tình trên đời! - Ảnh 9.
Featured talk #7 với MONO: Đố tìm được ai không si tình trên đời! - Ảnh 10.
Featured talk #7 với MONO: Đố tìm được ai không si tình trên đời! - Ảnh 11.
Featured talk #7 với MONO: Đố tìm được ai không si tình trên đời! - Ảnh 12.
Featured talk #7 với MONO: Đố tìm được ai không si tình trên đời! - Ảnh 13.
Featured talk #7 với MONO: Đố tìm được ai không si tình trên đời! - Ảnh 14.
Featured talk #7 với MONO: Đố tìm được ai không si tình trên đời! - Ảnh 15.
Featured talk #7 với MONO: Đố tìm được ai không si tình trên đời! - Ảnh 16.
Featured talk #7 với MONO: Đố tìm được ai không si tình trên đời! - Ảnh 17.
Featured talk #7 với MONO: Đố tìm được ai không si tình trên đời! - Ảnh 18.
Featured talk #7 với MONO: Đố tìm được ai không si tình trên đời! - Ảnh 19.
Featured talk #7 với MONO: Đố tìm được ai không si tình trên đời! - Ảnh 20.
Featured talk #7 với MONO: Đố tìm được ai không si tình trên đời! - Ảnh 21.
Featured talk #7 với MONO: Đố tìm được ai không si tình trên đời! - Ảnh 22.