(Tổ Quốc) - Càng ngày, những hình mẫu phái nữ trên phim ảnh càng thể hiện được sự đa dạng và mạnh mẽ của con gái hiện đại. Và còn gì thú vị hơn khi ngày hôm nay, chúng ta có thể trò chuyện với hai cô gái “đến từ quá khứ” Ninh Dương Lan Ngọc và Kaity Nguyễn.
Featured Talk #5 - Ninh Dương Lan Ngọc & Kaity Nguyễn: Trước khi muốn là trụ cột, đàn ông hãy tự đứng vững trong cuộc sống! - Ảnh 1.

Featured Talk #5 - Ninh Dương Lan Ngọc & Kaity Nguyễn: Trước khi muốn là trụ cột, đàn ông hãy tự đứng vững trong cuộc sống!

Featured Talk #5 - Ninh Dương Lan Ngọc & Kaity Nguyễn: Trước khi muốn là trụ cột, đàn ông hãy tự đứng vững trong cuộc sống! - Ảnh 3.
Featured Talk #5 - Ninh Dương Lan Ngọc & Kaity Nguyễn: Trước khi muốn là trụ cột, đàn ông hãy tự đứng vững trong cuộc sống! - Ảnh 4.
Featured Talk #5 - Ninh Dương Lan Ngọc & Kaity Nguyễn: Trước khi muốn là trụ cột, đàn ông hãy tự đứng vững trong cuộc sống! - Ảnh 5.


Featured Talk #5 - Ninh Dương Lan Ngọc & Kaity Nguyễn: Trước khi muốn là trụ cột, đàn ông hãy tự đứng vững trong cuộc sống! - Ảnh 7.
Featured Talk #5 - Ninh Dương Lan Ngọc & Kaity Nguyễn: Trước khi muốn là trụ cột, đàn ông hãy tự đứng vững trong cuộc sống! - Ảnh 8.
Featured Talk #5 - Ninh Dương Lan Ngọc & Kaity Nguyễn: Trước khi muốn là trụ cột, đàn ông hãy tự đứng vững trong cuộc sống! - Ảnh 9.
Featured Talk #5 - Ninh Dương Lan Ngọc & Kaity Nguyễn: Trước khi muốn là trụ cột, đàn ông hãy tự đứng vững trong cuộc sống! - Ảnh 10.
Featured Talk #5 - Ninh Dương Lan Ngọc & Kaity Nguyễn: Trước khi muốn là trụ cột, đàn ông hãy tự đứng vững trong cuộc sống! - Ảnh 11.

Featured Talk #5 - Ninh Dương Lan Ngọc & Kaity Nguyễn: Trước khi muốn là trụ cột, đàn ông hãy tự đứng vững trong cuộc sống! - Ảnh 13.
Featured Talk #5 - Ninh Dương Lan Ngọc & Kaity Nguyễn: Trước khi muốn là trụ cột, đàn ông hãy tự đứng vững trong cuộc sống! - Ảnh 14.
Featured Talk #5 - Ninh Dương Lan Ngọc & Kaity Nguyễn: Trước khi muốn là trụ cột, đàn ông hãy tự đứng vững trong cuộc sống! - Ảnh 15.
Featured Talk #5 - Ninh Dương Lan Ngọc & Kaity Nguyễn: Trước khi muốn là trụ cột, đàn ông hãy tự đứng vững trong cuộc sống! - Ảnh 16.
Featured Talk #5 - Ninh Dương Lan Ngọc & Kaity Nguyễn: Trước khi muốn là trụ cột, đàn ông hãy tự đứng vững trong cuộc sống! - Ảnh 17.
Featured Talk #5 - Ninh Dương Lan Ngọc & Kaity Nguyễn: Trước khi muốn là trụ cột, đàn ông hãy tự đứng vững trong cuộc sống! - Ảnh 18.

Featured Talk
Featured Talk
Featured Talk
Anh Nhân