Dù thử thách tìm đến Chi có to lớn đến đâu, cô gái bé nhỏ ấy vẫn không chọn cách dừng lại. 14 năm kể từ ngày bước chân vào làng giải trí, tất cả những gì Chi làm là nỗ lực để luôn tiến về phía trước.