Dưới đây chính là 18 đề cử nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2019, những con người và câu chuyện đầy năng lượng và tình yêu dành cho tất cả chúng ta.
18 đề cử nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2019: Điều phi thường đến từ những thay đổi nhỏ bé - Ảnh 1.
18 đề cử nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2019: Điều phi thường đến từ những thay đổi nhỏ bé - Ảnh 2.
18 đề cử nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2019: Điều phi thường đến từ những thay đổi nhỏ bé - Ảnh 3.
18 đề cử nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2019: Điều phi thường đến từ những thay đổi nhỏ bé - Ảnh 4.
18 đề cử nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2019: Điều phi thường đến từ những thay đổi nhỏ bé - Ảnh 5.
18 đề cử nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2019: Điều phi thường đến từ những thay đổi nhỏ bé - Ảnh 6.
18 đề cử nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2019: Điều phi thường đến từ những thay đổi nhỏ bé - Ảnh 7.
18 đề cử nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2019: Điều phi thường đến từ những thay đổi nhỏ bé - Ảnh 8.
18 đề cử nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2019: Điều phi thường đến từ những thay đổi nhỏ bé - Ảnh 9.
18 đề cử nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2019: Điều phi thường đến từ những thay đổi nhỏ bé - Ảnh 10.
18 đề cử nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2019: Điều phi thường đến từ những thay đổi nhỏ bé - Ảnh 11.
18 đề cử nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2019: Điều phi thường đến từ những thay đổi nhỏ bé - Ảnh 12.
18 đề cử nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2019: Điều phi thường đến từ những thay đổi nhỏ bé - Ảnh 13.
18 đề cử nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2019: Điều phi thường đến từ những thay đổi nhỏ bé - Ảnh 14.
18 đề cử nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2019: Điều phi thường đến từ những thay đổi nhỏ bé - Ảnh 15.
18 đề cử nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2019: Điều phi thường đến từ những thay đổi nhỏ bé - Ảnh 16.
18 đề cử nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2019: Điều phi thường đến từ những thay đổi nhỏ bé - Ảnh 17.
18 đề cử nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2019: Điều phi thường đến từ những thay đổi nhỏ bé - Ảnh 18.
WeChoice Awards
WeChoice Awards
Jordy
Theo Trí Thức Trẻ31/12/2019