TIN TỨC VỀ "TÔI YÊU LỚP TÔI" - CUỘC THI ĐỒNG PHỤC LỚP CỰC KUL - "TOI YEU LOP TOI" - CUOC THI DONG PHUC LOP CUC KUL

"Tôi yêu lớp tôi" - cuộc thi đồng phục lớp cực kul