TIN TỨC VỀ PHÁT BIỂU 2 PHÚT CỦA BỘ TRƯỞNG GIÁO DỤC TRONG LỄ KHAI GIẢNG - PHAT BIEU 2 PHUT CUA BO TRUONG GIAO DUC TRONG LE KHAI GIANG

Phát biểu 2 phút của Bộ trưởng Giáo dục trong lễ khai giảng

chuyên mục