Đáp án đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề

Team Học Đường, Theo Pháp luật & Bạn đọc 10:59 08/07/2021

Dưới đây là đáp án đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề.

Sáng nay, các thí sinh bước vào bài thi tổ hợp tư chọn bao gồm 2 bài thi Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội. Năm nay, số thí sinh lựa chọn thi tổ hợp Sử, Địa, GDCD chiếm hơn 541.000 thí sinh.

Đáp án đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề

Đáp án đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 1.
Đáp án đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 2.
Đáp án đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 3.
Đáp án đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 4.
Đáp án đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 5.
Đáp án đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 6.
Đáp án đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 7.

Bình luận

  • Đọc thêm