Chiều 28 Tết, sau khi tan ca làm việc cuối cùng của năm, cô Xuân dắt chiếc xe đạp cũ cất vào một góc dưới dãy trọ rồi vội lên phòng để chuẩn bị bữa tối. Hơn 10 năm nay, 3 mẹ con cô Xuân đều chọn ở lại Sài Gòn để ăn Tết.
Chuyện những người công nhân ở lại Sài Gòn ăn Tết: Rồi ai cũng có Tết, chỉ cần cả gia đình ở bên nhau...  - Ảnh 1.

Chuyện những người công nhân ở lại Sài Gòn ăn Tết: Rồi ai cũng có Tết, chỉ cần cả gia đình ở bên nhau...  - Ảnh 3.
Chuyện những người công nhân ở lại Sài Gòn ăn Tết: Rồi ai cũng có Tết, chỉ cần cả gia đình ở bên nhau...  - Ảnh 4.
Chuyện những người công nhân ở lại Sài Gòn ăn Tết: Rồi ai cũng có Tết, chỉ cần cả gia đình ở bên nhau...  - Ảnh 5.

Chuyện những người công nhân ở lại Sài Gòn ăn Tết: Rồi ai cũng có Tết, chỉ cần cả gia đình ở bên nhau...  - Ảnh 7.

Chuyện những người công nhân ở lại Sài Gòn ăn Tết: Rồi ai cũng có Tết, chỉ cần cả gia đình ở bên nhau...  - Ảnh 9.
Văn Tiên
Văn Tiên
Trường Dương
13.02.21