17 pha thi công theo style ăn hại, chẳng hiểu gia chủ nghĩ gì mà vẫn trả tiền cho được

Đức 2 Xích, Theo Pháp luật & Bạn đọc 21:00 12/02/2022

Dưới đây đều là những "tuyệt phẩm" thi công không có tác dụng gì ngoài làm cho người ta ngứa mắt.

Thiết kế không chỉ là về mặt thẩm mỹ mà còn phải tiện lợi cho người sử dụng. Nhưng đó không phải là cốt lõi của những người thợ ở dưới đây, họ chỉ cần làm cho xong việc rồi mặc kệ mọi thứ.

17 pha thiết kế khiến CĐM phải lắc đầu ngán ngẩm, chẳng hiểu gia chủ nghĩ gì mà vẫn cứ chưng lên cho thiên hạ xem - Ảnh 1.

Hay nhỉ!

17 pha thiết kế khiến CĐM phải lắc đầu ngán ngẩm, chẳng hiểu gia chủ nghĩ gì mà vẫn cứ chưng lên cho thiên hạ xem - Ảnh 2.

Cửa này dọa ai?

17 pha thiết kế khiến CĐM phải lắc đầu ngán ngẩm, chẳng hiểu gia chủ nghĩ gì mà vẫn cứ chưng lên cho thiên hạ xem - Ảnh 3.

Chắc thừa nguyên vật liệu nên làm nốt cho đỡ phí

17 pha thiết kế khiến CĐM phải lắc đầu ngán ngẩm, chẳng hiểu gia chủ nghĩ gì mà vẫn cứ chưng lên cho thiên hạ xem - Ảnh 4.

Cửa đến thế giới Harry Potter đấy!

17 pha thiết kế khiến CĐM phải lắc đầu ngán ngẩm, chẳng hiểu gia chủ nghĩ gì mà vẫn cứ chưng lên cho thiên hạ xem - Ảnh 5.

Thế này thì thua

17 pha thiết kế khiến CĐM phải lắc đầu ngán ngẩm, chẳng hiểu gia chủ nghĩ gì mà vẫn cứ chưng lên cho thiên hạ xem - Ảnh 6.

Chán lắm

17 pha thiết kế khiến CĐM phải lắc đầu ngán ngẩm, chẳng hiểu gia chủ nghĩ gì mà vẫn cứ chưng lên cho thiên hạ xem - Ảnh 7.

Chẳng hiểu chơi bời làm ăn kiểu gì

17 pha thiết kế khiến CĐM phải lắc đầu ngán ngẩm, chẳng hiểu gia chủ nghĩ gì mà vẫn cứ chưng lên cho thiên hạ xem - Ảnh 8.

Nhìn ngán thật sự

17 pha thiết kế khiến CĐM phải lắc đầu ngán ngẩm, chẳng hiểu gia chủ nghĩ gì mà vẫn cứ chưng lên cho thiên hạ xem - Ảnh 9.

Để làm gì anh ơi?

17 pha thiết kế khiến CĐM phải lắc đầu ngán ngẩm, chẳng hiểu gia chủ nghĩ gì mà vẫn cứ chưng lên cho thiên hạ xem - Ảnh 10.

Như một cơn ác mộng

17 pha thiết kế khiến CĐM phải lắc đầu ngán ngẩm, chẳng hiểu gia chủ nghĩ gì mà vẫn cứ chưng lên cho thiên hạ xem - Ảnh 11.

Rướn người!

17 pha thiết kế khiến CĐM phải lắc đầu ngán ngẩm, chẳng hiểu gia chủ nghĩ gì mà vẫn cứ chưng lên cho thiên hạ xem - Ảnh 12.

Ối dời ơi!

17 pha thiết kế khiến CĐM phải lắc đầu ngán ngẩm, chẳng hiểu gia chủ nghĩ gì mà vẫn cứ chưng lên cho thiên hạ xem - Ảnh 13.

Ông nào làm cái bảng ấn này đấy!

17 pha thiết kế khiến CĐM phải lắc đầu ngán ngẩm, chẳng hiểu gia chủ nghĩ gì mà vẫn cứ chưng lên cho thiên hạ xem - Ảnh 14.

Block ngay trái tim em

17 pha thiết kế khiến CĐM phải lắc đầu ngán ngẩm, chẳng hiểu gia chủ nghĩ gì mà vẫn cứ chưng lên cho thiên hạ xem - Ảnh 15.

Nhìn đã thấy ghét

17 pha thiết kế khiến CĐM phải lắc đầu ngán ngẩm, chẳng hiểu gia chủ nghĩ gì mà vẫn cứ chưng lên cho thiên hạ xem - Ảnh 16.

Ngứa mắt nhỉ?

17 pha thiết kế khiến CĐM phải lắc đầu ngán ngẩm, chẳng hiểu gia chủ nghĩ gì mà vẫn cứ chưng lên cho thiên hạ xem - Ảnh 17.

Đùa à!

Nguồn: BrightSide

https://kenh14.vn/17-pha-thi-cong-theo-style-an-hai-chang-hieu-gia-chu-nghi-gi-ma-van-tra-tien-cho-duoc-2022021216402828.chn

Bình luận

Tin nổi bật kenh 14

  • Đọc thêm