TIN TỨC VỀ 15 CON CHÓ BỊ TIÊU HUỶ Ở KHU CÁCH LY - 15 CON CHO BI TIEU HUY O KHU CACH LY

15 con chó bị tiêu huỷ ở khu cách ly