Giá cả hóa ra không phải là yếu tố tác động lớn nhất đến quyết định mua sắm của giới trẻ như dự đoán. Thực tế chỉ ra rằng GenY và GenZ không hẳn mua sắm một cách quá tiết kiệm, mà họ hướng tới cách “mua sắm thông minh” nhiều hơn.

13 năm ra đời smartphone, thói quen mua sắm đã thay đổi từ câu chuyện của chiếc Android bán chạy nhất thế giới - Ảnh 1.
13 năm ra đời smartphone, thói quen mua sắm đã thay đổi từ câu chuyện của chiếc Android bán chạy nhất thế giới - Ảnh 2.
13 năm ra đời smartphone, thói quen mua sắm đã thay đổi từ câu chuyện của chiếc Android bán chạy nhất thế giới - Ảnh 3.
13 năm ra đời smartphone, thói quen mua sắm đã thay đổi từ câu chuyện của chiếc Android bán chạy nhất thế giới - Ảnh 4.
13 năm ra đời smartphone, thói quen mua sắm đã thay đổi từ câu chuyện của chiếc Android bán chạy nhất thế giới - Ảnh 5.
13 năm ra đời smartphone, thói quen mua sắm đã thay đổi từ câu chuyện của chiếc Android bán chạy nhất thế giới - Ảnh 6.

13 năm ra đời smartphone, thói quen mua sắm đã thay đổi từ câu chuyện của chiếc Android bán chạy nhất thế giới - Ảnh 8.

13 năm ra đời smartphone, thói quen mua sắm đã thay đổi từ câu chuyện của chiếc Android bán chạy nhất thế giới - Ảnh 9.
Hà Phạm
Tom
02.08.2020