Microsoft “dìm hàng” Siri trong clip quảng cáo về “trợ lý ảo” Cortana

16:59:00 28/07/2014  
Tìmkiếm