"Vết mưa" - Cát Tường

00:03:00 18/11/2013  

Phần biểu diễn của Cát Tường trong Liveshow 6 - "The Voice Việt 2013". (đọc thêm)

Tìmkiếm